Team Göteborg är en pool med ungdomar som deltar som volontärer på stadsangelägna evenemang. Team Göteborg har en stor mångfald, där över 40 språk talas och samtliga stadsdelar finns representerade. Denna film är en kort tribute och promotion för att rekrytera fler ungdomar att bli del av denna familj ❤️