Party to die for 🎃

Vi pratar ofta om ”långlivat” material. Här är ett utmärkt exempel på det. I första steg skapade Excet en videobank med content (videosekvenser) hos oss under fyra tillfällen — vår, sommar, höst och vinter. Med löpande editpaket har vi på kort tid kunnat producera frekventa video-shorts för sociala medier som lockar besökare året runt. Här är t.ex. halloween kampanjen, producerat ad-hoc på en dag från materialet. Mer 😍